Göğüs Büyütme Ameliyatlarında 3D Vectra - Ameliyat sonrası görüntünüzü merak ediyorsanız bize danışmadan karar vermeyin! Resim Gönder

Meme Ucu Estetiği

Meme'nin Yeniden Yapımı | Meme Rekonstrüksiyon | Meme Ucu Estetiği

Meme'nin Yeniden Yapımı | Meme Rekonstrüksiyon |Meme Ucu Estetiği

Meme rekonstrüksiyonu meme implantı ile, kişinin kendi dokusu ile veya ikisinin kombinasyonu ile yapılır. Meme rekonstrüksiyonu sürecinde yer alan birçok seçenek vardır. Sorulacak en önemli soru şudur: meme rekonstrüksiyonu sizin için doğru bir seçim mi?

Meme' nin Yeniden Yapımı (Meme Rekonstrüksiyon)

Meme implant prosedürleri ameliyathane koşullarında lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Ameliyatın tek veya çift taraflı olmasına ve implantın yerleştirileceği plana bağlı olarak ameliyat süresi bir ya da birkaç saat sürebilir. Hastanede kalış süresi cerrahinin tipine, herhangi bir ameliyat sonrası komplikasyon gelişip gelişmemesine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir.

Kişisel, ailesel veya seksüel ilişkiler nedeniyle memenin alınmasından sonra oluşan eksiklik kadında moral bozukluğu hatta depresyona neden olabilir.

Oysa kanser evresi ve diğer bulguları incelenerek uygun olan bayan hastalarda kendi dokuları ve/ veya silikon protez kullanılarak tekrar meme yapılması mümkündür.

Cinselliğinin ve kadınlığının önemli bir parçası olan meme yapısının hastaya tekrar geri kazandırılması hayat kalitesini, moral durumunu yükseltecektir. 

Meme Ucu Estetiği Operasyon Yöntemi

Meme' nin Yeniden Yapımı (Meme Rekonstrüksiyon)

Plastik cerrah, genel cerrah ve onkolog ile konsülte edildikten sonra, mastektomi sonrası aynı seansta hemen rekonstrüksiyon kabul edilebilen yöntem olabilir.

Diğer durumlarda, geciktirilmiş rekonstrüksiyon uygun bir seçimdir.Bunu saptamada hastanın medikal hikayesi, meme kanserinin türü, ameliyat sonrası radyoterapi olup olmaması değerlendirilir. 

Rekonstrüksiyon için girişimler sadece silikon implant (protez) yerleştirilmesi, yeni bir meme oluşturmak için, pediküllü veya serbest kas-deri flebi kullanımı (TRAM veya Latissimus Dorsi) veya protez ve flep kombinasyonu olabilir.

Diğer memenin de bu yeni yapılan meme ile simetrik olması gerekir.Büyük ve sarkık olabilen diğer meme için küçültme veya dikleştirme mammoplastisi gerekebilir. 

Meme Ucu Estetiği Ameliyat ve Tedavi Süresi

breast reconstructionCerrahi girişim genel anestezi altında yapılır. Beklenmeyen bir durum olmazsa ameliyat sonrası, hasta 3-5 gün içinde taburcu edilir; dikişler 7-12 gün içinde alınır.

Mastektomi rekonstrüksiyonu veya flep ameliyatından sonra tamamen iyileşme ortalama 6 hafta alır. 

Meme rekonstrüksiyonunun başarısından emin olmak için düzenli muayeneler yapılmalıdır.. Hastanın medikal doktoru diğer kontrollerini düzenler - örnek olarak tek bir meme alınmışsa kalan meme dokusu veya göğüs duvarında lokal nüksleri farkedebilmek için mamografi, bilgisayarlı tomografi hatta manyetik rezonanstan yararlanılır.

Şüpheli radyolojik bulgular fizik muayene bulguları ile koordine edilmelidir.

Meme Ucu Estetiği Sonuc

Sonuçta meme alınmasını takiben oluşan görüntüye kıyasla hastayı çok daha fazla tatmin edebilecek özellikte yeni meme görünümü oluşmuştur. Meme başı (nipple) asıl operasyondan ortalama 3 ay sonra lokal bir operasyonla (three star fle) yeniden yapılır. Meme başı çevresindeki pigmentli görünüm için (areola) dövme (tatuaj) tıbbi boyalarla yapılır. 

Meme ucu problemleri

Meme başında şekil bozuklukları aslında oldukça sık karşılaşılmasına rağmen kişiler genellikle bu sebeple daha az sıklıkta plastik cerraha başvururlar.

Meme ucu problemleri kişinin özel yaşantısını ve psikolojisini etkileyebilir.

Göğüs uçları çok büyük olan bir kadın ince kıyafetler giyerken zorlanabilir ya da memesinin ucu içeriye çökük bir bayan özel hayatında çekince duyabilir. Meme başı problemleri birçok şekilde olabilir.

Fakat en sık görüleni “inversiyon” denilen meme uçlarının içeriye dönük olmasıdır. Bu durum genellikle doğum yapmış ya da küçük memeli bayanlarda görülür.

Memeler küçükse çoğu zaman sadece slikon protez ile büyütülmesi genellikle meme uçlarını düzeltmek için yeterli olabilir.

Eğer protez yetersizse ya da protez düşünülmüyorsa meme başını belirginleştiren ve dik durmasını sağlayan basit bir operasyon yapılabilir.

Bu lokal anestezi ile yapılan basit bir müdahaledir. Ancak meme ucunu belirginleştirmek için uygulanan bu bölgeye yapılan müdahaleler meme ucundaki süt kanallarında tahribata neden olabilir.

Bu durumda özellikle emzirme döneminde birtakım problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden bu tür girişimler özellikle çocuk beklentisi olayan kişiler için tercih sebebi olabilir.

Göğüs uçlarında asimetri de sık karşılaşılan bir durumdur. Meme başının biri büyük biri de küçük olabilir. Bu durumda genellikle tercih edilen yöntem büyük meme başının küçültülmesidir.

Meme Ucu Estetiği Ameliyatı

Meme başı ortasında ayrıklık ya da meme başında parçalı bir görünüm oluşabilir. Bu görünümün düzeltilmesi için parçalı kısımların çıkartılması ve ayrık kısmın birleştirilmesi lokal anestezi altında kolaylıkla yapılabilir.

Diğer meme başı problemlerinden biriside meme başının etrafındaki areola denilen renkli kısmın normalden çok geniş olması ya da asimetrik olmasıdır. Bu durumda geniş areola dokusunun küçültülmesi ile kolaylıkla düzeltilebilir. Ancak meme başı etrafından yapılan kesilen meme başı duyusunda kısmi kayıplara yolaçabilir.

Meme ucu ya da kahverengi alanın olmaması nadiren edinsel olarak gözüksede genellikle meme kanseri ameliyatlarından sonra ya da göğüs küçültme ameliyatının bir komplikasyonu olarak görülebilir.

Vücutta areola yani memedeki kahverengi alana en benzer bölge kasık bölgesinin biraz altıdır. Bu bölgederisinin rengi, kılsız ve ince yapısı areolaya en benzer özellikler göstermektedir. Bu bölgeden alınan tam kalıntaki deri grefti ile yeni areola yapılabilir. Bazen profesyonel ellerde yapılan medikal dövmede orijinal areola görüntüsüne yakın bir sonuç verebilmektedir.

Meme rekonstrüksiyonunda en iyi aday kimdir?

Hemen bütün mastektomi hastalarında meme rekonstrüksiyonu için tıbben bir engel olmayıp, çoğu hastalar da mastektomi ile eşzamanlı olarak rekonstrüksiyon yapılması için uygundurlar.

Ancak meme rekonstrüksiyonu için en iyi aday, kanserin mastektomi sayesinde tamamen ortadan kaybolduğu hastalardır.

Beklemek için bir çok sebep olabilir; örneğin, bazı hastalar başka bir cerrahi istememektedir, bir kısmı kanser teşhisini kabul etmekte zorlanırken, meme rekonstrüksiyonu seçeneklerinin düşünememektedirler.

Bazı hastalara cerrahları tarafından beklemeleri tavsiye edilmiş olabilir, özellikle memenin hastanın kendi dokusu ile (flep transferi) rekonstrükte edildiği durumlarda olduğu gibi.

Obesite, yüksek tansiyon ve sigara içimi gibi durumlarda da hastaların beklemeleri tavsiye edilebilir. 

Çökük Meme UcuINVERTED NIPPLE

Meme ucunun hemen altında ince bir kas tabakası bulunur ve değişik uyaranlar (erotik, soğuk, stres, korku, temas vb) karşısında kaslar kasılarak meme ucu ileri doğru çıkar ve belirginleşir. Bazı kadınlarda yapısal olarak süt kanallarının kısa olması veya meme ucu çevresindeki kasın geniş olması nedeniyle meme ucu içeriye gömülü olabilir.

Meme ucu çöküklüğü genellikle ergenlik döneminde memelerin gelişmeye başladığı zamanlarda fark edilir.

Ayrıca emzirme sonrası, meme travması, memede sarkma, aşırı kilo verme, meme kanseri, meme dokusunun enfeksiyon ve iltihabi hastalıklar nedenleri ile de meme ucunda değişik oranlarda içeriye çökme, gömülme olabilir. Bu durum hem estetik, hem fonksiyonel hem de psikolojik problemleri de beraberinde getirir. Yüz kadından 2-3’ünde, bu sorun tek ya da çift taraflı olmak üzere mevcuttur.

Meme başında salgılarının birikimi ve temizlik zorluğu olur, bu da beraberinde sık enfeksiyon ihtimalini getirir. Ayrıca bebek emzirmede zorluklar yaşanabilir. Süt kanalları meme ucuna açıldığı için bu kısmın içe dönük olması bebeğin meme ucunu yakalamasını zorlaştırır ve süt akışına engel olur.

Gömük meme ucu 3 farklı derecede olur. Hafif formda meme ucu çevresine basıldığında uç öne çıkar. Orta formda meme ucu daha zor öne çıkar ve çabucak geri içeri gömülür. İleri formda ise meme ucu zorlamayla bile ileri çıkmaz, hep gömülü kalır.

Göğüs ucu çöküklüğü cerrahi olarak tedavi edilir. Tüm ameliyat yöntemlerinin ortak noktası meme başını içeri çeken bağların kesilmesi ve meme başının altına geçici ya da kalıcı bir destek konmasıdır. Ameliyatlar, süt kanallarını iptal eden teknikler ve süt kanallarını koruyan teknikler olarak iki başlıkta toplanabilir. Süt vermeyi planlayan ve emzirebilmek için bu ameliyatı yaptıran hastalarda süt kanallarını kesen yöntemler önerilmez. Ancak süt kanalları korunarak yapılan işlemlerde dışarı çıkarılan meme ucu zamanla tekrar içeriye çökebilir. Süt kanalları kesilerek yapılan ameliyatlarda ise böyle bir durum genellikle görülmez.

Ameliyat lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) ile yapılır ve yaklaşık 1 saat kadar sürer. Hastanede yatmak gerekmez ve ertesi gün işe dönülebilir.

Meme başı büyüklüğü

Meme başlarının büyük olması fonksiyonel bir sorun oluşturmaktan çok estetik görünümü bozan bir durumdur. Meme başı büyük olan çoğu kadın üzerine giydiği kıyafetin altından meme başlarının belirgin olarak fark edilmesinden yana ciddi sıkıntı duyar. Ne kadar kalın sütyen ya da göğüs pedleri kullanılsa kullanılsın yine de meme başları dışarıdan fark edilebilir.

Bu sorunun meme başına yapılacak basit bir girişim ile çözümü mümkündür.

Ameliyat sırasında süt kanalları korunur, emzirmede bir problem oluşturmaz, meme başının normal duyusu korunur, herhangi bir duyu kaybı olmaz ve doğal bir görünüm elde edilir. Doğal görünümde ve istenen büyüklükte meme başı elde edilebilir.

Ameliyat lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) ile yapılır ve yaklaşık 30 dakika kadar sürer. Hastanede yatmak gerekmez ve ertesi gün işe dönülebilir.

Areola büyüklüğü

Areola, meme başının etrafındaki yuvarlak kahverengi bölgeye denir.

Kadınların göğüsleri özellikle hamilelik dönemlerinde büyüdükçe, areolanın da çapı genişlemeye başlar. Areolanın genişlemesi memenin büyümesi ile orantılıdır. Areolanın normal olarak kabul edilen çapı ortalama 5 cm dir. Ancak genişlemiş bir areola 10-12 cm çapa ulaşabilir. Tamamen görünüm açısından sorun oluşturan bu durum, areolanın çapını küçültücü girişimler ile basitçe düzeltilebilir.

Areolanın 5 cm olarak kabul edilen çapının dışında kalan kısmının derisi halka şeklinde çıkarılarak daraltılabilir. Hastanın normal yaşamını hiçbir şekilde etkilemeyen bu ameliyat, areola etrafında çember şeklinde hafif bir iz bırakarak iyileşir.

Meme Rekonstrüksiyonu Yöntemleri

Hangi yöntemin uygulanması gerektiği hastanın medikal durumu, meme şekli ve büyüklüğü, genel sağlık durumu, yaşam tarzı ve isteklerine göre değişir. Küçük veya orta büyüklükte memeleri olanlar meme rekonstrüksiyonu için en iyi adaylardır.

Meme rekonstrüksiyonu meme implantı ile, kişinin kendi dokusu ile veya ikisinin kombinasyonu ile yapılır. Kişinin kendi dokusu deri, yağ ve/veya kas şeklindedir ve bu flep dokusu olarak adlandırılır. Karın,sırt veya vücudun başka bir bölgesinden yeni meme dokusunu oluşturmak üzere göğüs bölgesine taşınır.

Meme rekonstrüksiyonu sonrası simetri ve görünümde düzeltme sağlamak amacıyla başka cerrahi girişimler gerekebilir. Örneğin yeni oluşturulan meme dokusu iyileştikten sonra meme ucu ve areola (meme uçu çevresindeki koyu renkli kısım) yapılması gibi.

Bu genellikle lokal anestezi altında yapılan ve yatış gerektirmeyen bir prosedürdür. Deri grefti kullanarak yapılabilir veya tatuaj yönteminden yararlanılabilir.

Meme rekonstrüksiyonu yaptırmaya karar verdiğinizde benzer bir görünüm sağlamak amacıyla diğer memenize de müdahale edilebileceğini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

İmplant İle Meme Rekonstrüksiyonu

Büyük memeleri olan kadınlarda implant ve flep cerrahisinin kombine yapılması gerekebilir. Maksimum simetriyi sağlamak amacıyla diğer meme için büyütme, küçültme ya da dikleştirme cerrahisi önerilebilir.

Zamanlama

Meme rekonstrüksiyonu mastektomi sırasında (anında rekonstrüksiyon) veya mastektomiden haftalar, aylar veya yıllar sonra ( geç rekonstrüksiyon) yapılabilir. Anında rekonstrüksiyon sırasında mastektomi bölgesine bir doku genişletici yerleştirilir. Doku yeterince genişlediğinde çıkarılarak yerine meme implantı koyulur. Hangi yöntem olursa olsun meme rekonstrüksiyonlarının birkaç aşamalı olduğunun bilinmesinde yarar vardır.

Anında rekonstrüksiyonun ameliyat sayısının az olması ve maliyetin daha düşük olması gibi potansiyel iki avantajı ardır. Ancak komplikasyon olasılığı daha yüksektedir.

Geç rekonstrüksiyonun potansiyel avantajı hastanın rekonstrüksiyon kararını hemen vermek zorunda olmaması ve rekonstrüksiyon sırasında radyoterapi ve kemoterapi gibi ek tedavilerin bitmiş olmasıdır. Geç rekonstrüksiyonda hastanın medikal,finansal ve emosyonel problemlerini halledecek kadar zamanı vardır.

Anında rekonstrüksiyon

- Meme implantı ile tek aşamalı anında rekonstrüksiyon.
- Doku genişleticinin ardından (2-3 ay sonra) protez kullanılarak yapılan iki aşamalı anında rekonstrüksiyon.

Geç rekonstrüksiyon

- Doku genişleticinin ardından (2-3 ay sonra) protez kullanılarak yapılan iki aşamalı geç rekonstrüksiyon.

Meme İmplantı ile Rekonstrüksiyon Prosedürleri

Tek aşamalı rekonstrüksiyon 

Anında tek aşamalı meme rekonstrüksiyonu mastektomi sırasında yapılır. Genel cerrah meme dokusunu çıkardıktan sonra plastik cerrah tarafından meme implantı yerleştirilir.

İki aşamalı (anında veya geç) rekonstrüksiyon

İlk aşamada doku genişletici yerleştirilir, birkaç ay sonra doku genişletici çıkarılır ve meme implantı yerleştirilir. Doku genişletici mastektomi sırasında da yerleştirilebilir, mastektomiden aylar yıllar sonra da.

Mastektomi sırasında genel cerrah meme dokusunun yanısıra deri de çıkardığından göğüs duvarı yassılaşır ve sıkılaşır. Doku genişletici bu kalan  dokunun altına yerleştirilir.
Doku genişletici elastik silikondan yapılmış balon benzeri bir materyaldir. Boş olarak yerleştirilir, belirli aralıklarla serum fizyolojik ile şişirilir. Doku genişletici şiştikçe onu  çevreleyen doku da gebe kadınlarda karın bolgesinde olduğu gibi genişler. Böylece göğüs duvarı üzerinde meme implantını yerleştirmek üzere bir cep oluşmuş olur.

Doku genişletici ameliyathanede genel anestezi altında yerleştirilir. Operasyon süresi bir veya iki saattir. Duruma göre bir gece hastanede kalmayı gerektirebilir. İki üç hafta içinde normal günlük aktiviteye dönülebilir.
Mastektomi cerrahisi sonrası göğüs duvarı hissiz olacağından ameliyat sonrası ağrı olmaz. Ancak doku genişleticinin şişirilmesiyle rahatsızlık veya basınç hissedilir. Doku genişledikçe bu rahatsızlık hissi kaybolur. Dokunun genişlemesi dört altı ay kadar sürer.

İmplantlarla meme rekonstrüksiyonu

Doku genişletici çıkarıldıktan sonra oluşmuş olan cebin içine meme implantı yerleştirilir. Bu işlem ameliyathanede genel anestezi altında yapılır. Kısa süreli hastanede kalmayı gerektirebilir.

İmplantsız meme rekonstrüksiyonu Flep prosedürleri

Vücudun bir tarafından diğerine deri, yağ ve kastan oluşan bir doku kesidi taşınarak meme rekonstrüksiyonu yapılabilir. Bu doku karın veya sırt bölgesinden alınabilir.

Flep dokusu ya kendini besleyen damar kesilmeden bir tünelden geçirilerek meme bölgesine taşınır (pediküllü flep), ya da besleyici damarı tamamen kesilip meme bölgesindeki başka bir damara mikrocerrahi yöntemlerle anastomoz edilir( free flep). Bu ikinci yöntemde operasyon süresi daha uzundur.

Flep cerrahisi yöntemleri implant cerrahisine göre daha uzun süre hastanede yatmayı gerektirir. Ayrıca flebin alındığı bölgede ve meme bölgesinde skar dokusu kalır. Ancak göğüs duvarındaki doku radyoterapi nedeniyle hasarlıysa doku genişletme yapılamaz. Flep cerrahisi yapılabilir. Flep cerrahisinde genellikle diğer memenin simetri sağlamak amacıyla düzeltilmesine gerek kalmaz.

Ensık kullanılan kas flepleri karın bölgesinden kaldırılan TRAM flep ile sırtın üst kısmından kaldırılan latissimus dorsi dir.

TRAM flep major bir operasyondur. Mastektomi operasyonuna göre daha büyük bir girişimdir. Genel sağlık durumunun iyi olmasını ve güçlü emosyonel motivasyon gerektirir. Aşırı kilolu, sigara içen, flep bölgesinden daha önce ameliyat geçirmiş ve dolaşım problemi olan hastalar flep prosedürleri için uygun değildirler. Yine çok zayıf, karnında ve sırtında yeterli doku olmayan kişiler de bu yöntem için uygun değildir veya implantla kombine yapılması gerekir.

TRAM Flep (pediküllü veya free)  

TRAM flep operasyonunda memeyi yeniden oluşturmak amacıyla karın bölgesinden bir doku kesidi göğüs bölgesine taşınır. Bu sırada karın bölgesi de karın germe operasyonundaki gibi düzleşmiş olur.

Pediküllü TRAM flep operasyonu genel anestezi altında yaklaşık 3-6 saat süren bir operasyondur. Free TRAM flep prosedürü daha uzun zaman alır. Hastanede kalış süresi 2-5 gündür. Günlük aktivitelere dönüş 6-8 hafta içinde gerçekleşebilir. Karın bölgesinde geçici veya kalıcı kas güçsüzlüğü ortaya çıkabilir. Karın bölgesinde uzun bir iz ve yeni oluşturulan meme üzerinde de birtakım izler kalacaktır.

Latissimus Dorsi Flep

Latissimus dorsi flep prosedürü sırasında sırt bölgesindeki bir doku kesidi göğüs bölgesine taşınır. Latissimus dorsi flebi TRAM flebe göre daha küçük ve daha incedir. Küçük memesi olan hastalar için daha uygun bir yöntemdir.

Operasyon genel anestezi altında yapılır. 2-4 saat sürer. Hastanede kalış süresi 2-3 gündür.Normal günlük aktiviteye dönüş 2-3 hafta sürer. Sırt veya omuzda geçici ya da kalıcı güçsüzlük ortaya çıkabilir.Sırtta kalan  iz sutyen içine gizlenebilir. Rekonstrükte edilen memede ek izler kalabilecektir.

Postoperatif Bakım

Ameliyat sonrası, her cerrahide olduğu gibi bir miktar ağrı,ödem,morluk ve duyarlılık oluşacaktır. Bu belirtiler bir ay veya daha uzun sürebilir ama zamanla kaybolacaktır. Kanama ve enfeksiyon oluşabilecek komplikasyonlardır.

Ne zaman Meme Rekonstrüksiyonu Olmalısınız?

Meme rekonstrüksiyonu mastektomiden hemen sonra (aynı ameliyat sırasında) veya daha ileriki bir zamanda, yani haftalar veya yıllar sonra yapılabilir.

En uygun zamanlama değişkendir ve meme kanserinin evresi, sizin tıbbi geçmişiniz, sosyal ve psikolojik durumunuz ve postoperatif radyoterapi olasılığı da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır.

Her yaklaşımın kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Yine de her iki yaklaşım da estetik bir rekonstrüksiyon ile sonlanır.

MEME UCU ONARIMIMeme onarımı ameliyatları yağ enjeksiyonu ile kombine edilebilir mi?

Meme onarımı ameliyatları bazen memeye yağ enjeksiyonları ile kombine edilebilir. Aynı cerrahi seansta meme protezi konulurken, yağ enjeksiyonu da yapılabilirken, daha önce meme protezi konmuş bir memede estetik sonucun daha iyi olabilmesi için daha sonra da yağ enjeksiyonu yapılabilir.

Hastanın kendi dokusuyla onarılmış olan bir memeye yine estetik sonucunun daha başarılı olabilmesi için yağ enjeksiyonu kombine edilebilir.

Yağ meme onarımlarımda bir komuflaj görevi görür. Bazen protez ve cilt, özellikle bazı zayıf hastalarda çok yakın olur. Bu sebeple cilt altında protez hissedilebilir. Özellikle radyoterapi gören kişilerde cilt incelebilir ve protez daha belirgin olur.

Protezin belirgin halinin giderilmesi ya da çökme ve çukurlaşma gibi bazı deformasyonları gidermek, daha yumuşak ve estetik bir görüntü elde edebilmek için enjektörlerle karından ya da sırt bölgesinden yağ alınır.

Bu yağlar ameliyathanede bir işlemden geçirilir ve memenin veya memelerin gerekli bölgelerine enjekte edilir.

Meme onarımı sonrasında hasta normal duyu hissine kavuşur mu?

Meme onarımı ile hasta normal duyu hissini kazanmaz. Ancak zaman içinde bir miktar duyu gelebilir.

İzlerin çoğu zaman içinde solabilir. Ancak bu süre 1-2 yıl alabilir ve hiçbir zaman izler tamamen kaybolmaz.

Meme onarımının kanser oluşumu ya da tedavisine bir etkisi olur mu?

Meme onarımının kanser nüksü veya hastanın prognozu üzerine bir etkisi yoktur.

Onarım, ayrıca tedavi süreçlerine (radyoterapi ve/veya kemoterapiye) de engel teşkil etmez. Takip döneminde, normal meme ve onarılmış memede, periyodik mamografi veya diğer radyolojik incelemeler kolaylıkla yapılabilir.

Meme onarımı başka kanser tedavilerine engel olabilir mi?

İster otojen doku,  ister protezle onarım gerçekleştirilsin; hasta kemoterapi ve/veya  radyoterapisini alabilir.  Meme onarımı  diğer tedavilere engel olmaz.

Meme onarımı sırasında radyoterapi tedavisi tamamlanabilir mi?

Bazı merkezlerde ameliyat esnasında, uygun hastalarda meme alındıktan sonra “tek doz radyoterapi” uygulanır ve ameliyattan sonra radyoterapi görmeyeceği için bu hastalarda kalıcı sabit protez konulur.

Yani tek cerrahi seansta, uyanmadan radyoterapisini görüyor, yine aynı seansta kalıcı protezi yerleştirilir.

Bu bilgiler tıp literatüründen alınmış ve tamamiyle bilgilendirme amaçlı verilmiş olup bir estetik cerrah ile karşılıklı konuşarak tüm ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bu blgiler Meme büyütme estetiği hakkında ameliyatla ilgili bilgi sahibi olmanız içindir. Meme estetiği facebook sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.

burun estetiği randevuOp.Dr.Alper Bayraktar'dan ücretsiz muayene randevusu almak için bizi, 0224 233 57 (58) 00 nolu telefondan arayabilir veya yan resimdeki e-randevu hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  İLETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Duyurular

Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınız


Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınız


Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınız


Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınız


Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınız


Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınız


Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınız


Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınızHakkımızda

Bizi takip etmeye devam edin. Yeniliklerimizden ilk önce siz haberdar olun.

SOSYAL MEDYA:

    

Bursa Estetik

Lütfen daha iyi bir hizmet için bilgi almak istediğiniz konularda bizimle irtibata geçin:
  info (@) bursaburun.com
  +90 224 233 57 00
  +90 224 233 58 00
 © Design BursaWebTasarım
Yandex.Metrica