Göğüs Büyütme Ameliyatlarında 3D Vectra - Ameliyat sonrası görüntünüzü merak ediyorsanız bize danışmadan karar vermeyin! Resim Gönder

Meme Dikleştirme

Meme Dikleştirme Ameliyatı | Göğüs Dikleştirme Ameliyatı

Meme Dikleştirme| Mastopexy |

Göğüs Estetiği Mastopeksi olarak da bilinen göğüs dikleştirme ameliyatı deri fazlalıklarının alınarak göğüs konturunu çevreleyen dokunun sıkılaştırılması ile göğüslerin yeniden şekillendirilip dikleştirildiği bir cerrahi müdahaledir. |  Meme dikleştirme (Mastopexy) ameliyatında mükemmel sonuçlar ve ücretsiz muayene fırsatı Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Bayraktar bilgilendiriyor.

Meme Dikleştirme(Mastopexy)

Estetik meme dikleştirme ameliyatında, sarkık haldeki meme dokusu yeniden şekillendirilir, fazla deri çıkartılır. Meme başı olması gereken yere getirtilir. Meme Dikleştirme (Mastopexy) Ameliyat genel anestezi ile hastane koşullarında, ameliyathanede yapılır.

1,5-2 saat sürer. Sarkıklığın derecesine göre değişik şekillerde iz kalır. Hangi yöntemi uygulanırsa uygulansın meme başı etrafında iz kalması kaçınılmazdır.

Meme başı çevresinden kesi yapılarak bir meme dikleştirme ameliyatı uygulanırsa, meme başı etrafındaki iz daha belirgin olabilir.

Diğer meme dikleştirme ameliyatlarında meme başı etrafında ize ek olarak, meme başının alt kenarının orta kısmından aşağı doğru uzanan 4-5 cm. uzunluğunda bir iz olabilir.

Uygun hastalarda, sadece meme protezi konarak sarkıklık ortadan kaldırılabilir. Bu takdirde ameliyat izi, sadece meme başının kahverengimsi derisi ile göğüsün beyaz derisi ile olan birleşme yerine gizlenir ve minimal olur. İz bırakmayan meme dikleştirme ameliyatı yoktur. Ancak, bu izler başlangıçta belirgin, zamanla belli belirsiz hale gelen izlerdir.

MEME GÖĞÜS DİKLEŞTİRMEGöğüs Dikleştirme

Zamanla memeler gebelik, emzirme ve yer çekiminin etkisine bağlı olarak sarkık hale gelebilir. Bu daha çok meme dokusunu tutan bağların gevşemesiyle olmaktadır.

Beraberinde deri fazlalığı da olabilir, bazen içi boş gibi duran meme görünümü ile karşı karşıya kalabiliriz.

Ameliyatlarda meme gelişiminin tamamlanması için 18 yaş civarını beklemek gerekir. 

Memenin şeklini elde etmek için, Plastik cerrahlar bilgisi, tecrübesi, hayal gücü, vizyonu ve sanatsal yaratıcı yönünü kullanmak zorundadır.

Göğüs dikleştirme konsültasyon

Bu görüşme sırasında doktorunuz genel tıbbi durumunuzu ve daha önce geçirdiğiniz operasyonları sorgular. Aynı zamanda meme dikleştirmedeki yöntemler ve iz (Skar) durumu açıklanır. Size mevcut seçenekler sunulur. 

Meme dikleştirmede skar areola (meme başı çevresindeki pigmentli alan) çevresinde (donut veya snowman) ve meme alt çizgisine (katlantı) dek uzanır (vertical teknik veya lollipop şekli). Bazen buna ek olarak meme alt çizgisi boyunca da olabilir (Ters T teknik). Teknik ve dolayısıyla skar sizin başlangıçtaki memelerinizin şekline bağlıdır. Doktorunuz size herşeyi ayrıntılı açıklayacaktır.

Eğer memeleriniz belirgin olarak sarkık değil ve volümü (büyüklüğü) arttırmak uygun ise sadece meme büyütme (silikon implant) kullanmak meme dikleştirmeden daha iyi bir seçenek olacaktır.

Bazı durumlarda minimal izli operasyon teknikleri size uygunsa tarafımızdan tercih edilebilmektedir.

Meme Dikleştirme (Mastopexy) Ameliyatı Nedir?

Kimler meme dikleştirme (Mastopexy) Ameliyatı için uygundur?

Memeler değişik nedenlerle sarkık hale gelebilir. Meme dokusunu yerinde tutan bağlar zamanla gevşeyebilir.

Kilo değişikliklerine, emzirmeye ve yerçekimi etkisine bağlı olarak meme dokusu ile etrafını saran deri zarfı arasında uyumsuzluk olabilir.

Sorun meme dokusuna, deriye ya da her ikisine birden ait olabilir. Sonuçta adeta içi boş görünümlü sarkık meme ortaya çıkabilir.

Meme Dikleştirme(Mastopexy) Ameliyat Öncesi 

Diğer meme ameliyatlarında olduğu gibi, doktorunuzla neden ameliyat olmak istediğinizi ve bu ameliyattan ne beklediğinizi tartışın.

Ailenizde meme hastalığı veya kanseri, sigara, ilaç alışkanlığı veya sistemik bir hastalığınız var ise doktorunuza söyleyiniz. Ameliyatın şekli ve olası problemleri doktorunuza sorunuz.

Meme Dikleştirme (Mastopexy) Ameliyatım Nasıl Olacak? 

Estetik meme dikleştirme ameliyatında, sarkık haldeki meme dokusu yeniden şekillendirilir, fazla deri çıkartılır. Meme başı olması gereken yere getirtilir.

Ameliyat genel anestezi ile hastane koşullarında, ameliyathanede yapılır. 1,5-2 saat sürer. Sarkıklığın derecesine göre değişik şekillerde iz kalır.

Hangi yöntemi uygulanırsa uygulansın meme başı etrafında iz kalması kaçınılmazdır. Meme başı çevresinden kesi yapılarak bir meme dikleştirme ameliyatı uygulanırsa, meme başı etrafındaki iz daha belirgin olabilir.

Diğer meme dikleştirme ameliyatlarında meme başı etrafında ize ek olarak, meme başının alt kenarının orta kısmından aşağı doğru uzanan 4-5 cm. uzunluğunda bir iz olabilir.

Uygun hastalarda, sadece meme protezi konarak sarkıklık ortadan kaldırılabilir. Bu takdirde ameliyat izi, sadece meme başının kahverengimsi derisi ile göğüsün beyaz derisi ile olan birleşme yerine gizlenir ve minimal olur.

İz bırakmayan meme dikleştirme ameliyatı yoktur. Ancak, bu izler başlangıçta belirgin, zamanla belli belirsiz hale gelen izlerdir.

Meme Dikleştirme (Mastopexy) Ameliyat Sonrası Beni Neler Bekliyor? 

Meme Dikleştirme (Mastopexy) Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı genellikle sorun yaratmaz. Meme Dikleştirme (Mastopexy) Ameliyat sırasında meme protezi kullanılmış ise birkaç gün kol hareketlerinde kısıtlılık olabilir.

Memeler üzerine sütyene benzer sargı uygulanır. Meme başı üzerine ayrı pansuman konur. Pansuman 2 gün sonra açılarak yara kontrol edilir. 7 gün sonra sargı açılır.

Dikişler 7-10 gün sonra alınır. Hastaya 6 hafta sporcu sütyeni giydirilir ve masaj önerilir. Erken dönemde şişlik olabilir,meme başında hissizlik ve deri üzerinde morumsu renk değişimi olabilir. Bunlar kısa sürede kendiliğinden kaybolur.

Meme Dikleştirme (Mastopexy) Ameliyatı Sonrası Normal Hayatıma Ne Zaman Döneceğim?

Hasta 3-4 gün içinde işine dönebilir. 3 ay ağır sporlardan uzak durması önerilir. Estetik meme dikleştirme ameliyatı genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ve eşinin ruh sağlığını düzelten onları yaşama daha bağlı hale getiren bir ameliyattır.

Yeni şekillendirilmiş meme uzun süre dayanıklı olur, ancak kilo değişiklikleri, gebelik, emzirme ve yerçekimi yeni sarkıklıklara neden olabilir.

İzsiz Meme Dikleştirme (Mastopexy) Ameliyatı Mümkün Mü?

MEME DİKLEŞTİRME

İyi seçilmiş uygun olgularda mümkün. Bunun için iki farklı yaklaşım mevcut.

Birincisi implante edilen taşıyıcı malzeme ile memenin yük çeken bağlarını kuvvetlendirmek. Bu yöntemde eğer büyütme gerekecekse kendi vücudunuzdan alınan yağ transferi ile kombine edilebilir. Böylece aynı esnada vücudunuzun fazla yağ birikimi olan bölgelerinin şekillendirilmesini de sağlayacaksınız.

Yukarıda bahsettiğimiz yöntem Japonya, Kore ve Çin'de ırksal özellikler nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir ve "scaffolding mastopexy" prosedürü olarak adlandırılmaktadır.

İkinci yöntem koltuk altından girilerek memenin taşıyıcı bağlarının tutunduğu "fasyanın" gerdirilmesi işlemidir. Büyütme gerekmeyen orta derece sarkmalarda  kullanılır.

Eğer bu yeni yöntemler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteseniz konsültasyon için başvurabilirsiniz.

Hafif dereceli gevşek ve sarkık göğüsler

Göğsünüzdeki sarkma derecesi hafif ise nasıl bir girişime ihtiyacınız olacağına göğüslerinizin büyüklüğüne bakarak birlikte karar verebiliriz. Göğüs büyüklüğü normal ise meme başının etrafından halka şeklinde bir miktar fazlalık deri çıkarılarak bolluğun giderilmesi ve meme başının hafifçe yukarıya doğru kaydırılması yeterli olur.

Böyle bir girişimin ardından sadece meme başının etrafında çember şeklinde bir ameliyat izi kalır. Göğüslerinizde hafif bir sarkma olup da, gözünüze de biraz küçük görünüyorsa, dikleştirme ameliyatı uygulamadan, sadece göğüslerinizi biraz büyütmek için damla şeklinde anatomik silikon protez kullanarak göğüs büyütme yapılması oldukça cazip bir seçenektir.

Orta ve ileri dereceli gevşek ve sarkık göğüsler

Göğüsleriniz orta ve ileri derecede sarkık ise iki farklı yaklaşım düşünülebilir. Birinci seçenek daha ziyade orta dereceli sarkmalar için daha uygun. Bu teknikte meme başının çevresindeki fazlalık deri halka şeklinde çıkarılır.

Kalan deri göğsün alt kısmına doğru kaldırılınca meme dokusu açığa çıkar. Meme dokusunun altta kısmında meme toparlama ameliyatı uygulanır.

Kesilmiş yerler, meme başının çevresinde çember şeklinde dikilir. Bu uygulama sonunda da sadece meme başının etrafında çember şeklinde ameliyat izi kalır. İkinci seçenekte hem meme başının çevresinde halka şeklinde, hem de memenin alt kenarına doğru uzanan dikey doğrultudaki deri fazlalıkları çıkarılır.

Memenin alt kısmına toparlama işlemi uygulandıktan sonra kesilen yerler dikilerek kapatılır. Bu uygulama sonrasında meme başının etrafındaki çember şeklindeki ize ek olarak meme başının alt kenarından aşağı doğru uzanan dikey bir iz daha olur.

Göğüsleriniz gözünüze küçük görünüyor ve biraz daha büyük olmasını istiyorsanız, aynı işlem sırasında silikon protez de yerleştirerek göğüsleri büyütmek gibi bir seçeneğimiz de var.

Meme Dikleştirme (Mastopexy) Ameliyat ile İlgili Muhtemel Sorunlar 

Her ameliyat istenmeyen bazı durumlar ile sonuçlanabilir. Bu ihtimalleri doktorunuzla konuşmanızda yarar vardır. Doktorunuz tüm bu riskleri içeren bilgi ve onam içerikli metni sizinle paylaşacak ve ameliyat onayınızı alacaktır. Doktorunuz size bu risklerden bahsettiği zaman teker teker hepsini tartışmalısınız.

Meme Dikleştirme (Mastopexy) Ameliyatı Riskleri 

Her ameliyatta olduğu gibi meme dikleştirme ameliyatının da bazı riskleri vardır. Bu ameliyatı olan kişilerin çoğunda, ameliyata bağlı problemler görülmese de sizin bunları bilmeniz önemlidir. Kişisel seçiminizde, ameliyatın risklerini ve size sağlayacağı yararları bilmeniz önemlidir. Doktorunuz size bu risklerden bahsettiği zaman teker teker hepsini tartışmalısınız.

Kanama: Nadir bir durumdur, ameliyat sırasında veya ameliyat sonrası dönemde görülebilir. Ameliyat sonrası, memelere konan dren hem kanama olup olmadığını takip etmek, hem de az da olsa kanın meme dokusu içinde toplanmasını önlemek içindir. Ameliyattan 10 gün önceden itibaren aspirin veya benzeri ilaçlar almayınız, bu ilaçlar kanama eğilimini arttırabilir.

Enfeksiyon: Son derece sıra dışı bir durumdur. Çoğu cerrah ameliyatın hemen başında koruyucu antibiyotik kullanmaktadır.

Meme başı ve deri duyarlılığında değişme: Bu bölgelerin duyarlılığında geçici olarak azalma ortaya çıkabilir. Çok nadir olarak kalıcı olabilir.

İzler: Her cerrahi işlem iz bırakarak iyileşir, çoğu zaman izlerin niteliği önceden tayin edilemez. Bazı durumlarda izler fark edilmez iken, bazı hastalarda hipertrofik skar dediğimiz kalın, deriden kabarık, kırmızı renkli izler oluşabilir. Bu hastalarda cerrahi düzeltme veya diğer tedavilere başvurmak gerekebilir.

Sonuçtan memnun olmama: Memenizin boyutları ve şeklinden memnun olmayabilirsiniz. Çok az da olsa böyle bir olasılık vardır.

Ağrı: Meme küçültme ameliyatı sonrası boyun, sırt ve omuz ağrılarınız devam edebilir. Nadir durumlarda deri ve memenin derin dokularında ortaya çıkan nedbeler ağrıya sebep olabilir.

Memede sertlik: Meme içindeki nedbe veya yağ nekrozuna bağlı sertlik nadir olarak görülebilir. Bu önceden tahmin edilemeyen bir durumdur.

Yara iyileşmesinde gecikme: Nadir de olsa görülebilir. Meme derisinde veya meme başında bazı bölgelerin tamamen iyileşmesi daha fazla zaman alabilir. Sık pansuman gerekebilir. Sigara alışkanlığı olanlarda yara iyileşmesi problemlerine daha sık rastlanır.

Asimetri: Kadınların çoğunda doğal olarak meme asimetrisi vardır. Meme ve meme başının şeklinde, büyüklüğünde ve simetrisinde farklar olabilir.

Meme hastalıkları: Meme küçültme ameliyatına bağlı olmaksızın, kişinin hayatının herhangi bir döneminde meme hastalığı veya meme kanseri ortaya çıkabilir. Kişi ameliyat olsun veya olmasın düzenli meme kontrollerini yaptırmalıdır.

Emzirme: Meme dikleştirme ameliyatı sırasında meme başına gelen süt kanalları hasar görmemektedir. Bu yüzden emzirme sorunu ortaya çıkmaz. Ancak nadir olarak çok sarkık memelerde meme başının fazla yer değiştirmesine bağlı olarak ortaya çıktığı bildirilmiştir.

Alerjik reaksiyonlar: Nadir de olsa flastere, dikiş malzemelerine veya kullanılan pomatlara karşı lokal alerji geliştiği bilinmektedir.

İlave cerrahi gerekliliği: Meme küçültme ameliyatının uzun dönemde sonuçlarını etkileyen pek çok faktör vardır. Memelerde gevşeklik,sarkma gibi durum ortaya çıkarsa ilave cerrahi gerekebilir.

Meme Dikleştirme (Mastopexy) Ameliyat Karnesi 

Meme Dikleştirme (Mastopexy) Ameliyat Karnesi Anestezi şekli: Genel.

Ameliyat nerede yapılmalı: Donanımlı bir hastanede ve ameliyathanede.

Ameliyat süresi: 2,5 saat.

Hastanede yatış süresi: Aynı gün taburcu olunabilir.

Ameliyat sonrası ağrı – sıkıntı: 
Bir kaç gün hafif bir sızlama olabilir. Özellikle ilk bir kaç gün kol hareketlerinde hafif ağrı olur. Genellikle ağızdan alınan basit ağrı kesiciler yeterli olur.

Şişme, morarma:
 5–10 gün arasında, orta derecede.

Dren: Drenler kullanmak gerekebilir. Drenler ertesi gün alınır.

Pansuman: 3–4 günde tamamen çıkarılır.

Sutyen: 6 hafta yumuşak sporcu sutyeni kullanmak gerekiyor.

Dikişler:
 Genellikle her memede sadece bir tek alınacak dikiş oluyor ve bu dikiş 12-15. gün civarında alınır.

Ne zaman işe dönülebilir:
 3–7 gün.

Araba kullanmak: 
3–4 dört gün sonra, özellikle kol hareketlerindeki hassasiyet azaldığında araba kullanılabilir
.
Günlük hayata dönüş: Ameliyattan sonraki bir kaç gün kol hareketlerinde hafif ağrı olur. Bu memenin üzerinde bulunduğu göğüs kaslarının hareketleri ile oluşan ağrıdır. İlk bir kaç hafta ağırlık kaldıramaz, eğer küçük çocuğunuz ya da bebeğiniz varsa onları kucağınıza ancak otururken alabilirsiniz.

Spor: 2 hafta sonra uzun yürüyüşler, 3-4 hafta sonra koşuya başlanabilir. Kolların kullanıldığı fitness, tenis gibi sporlara 6-8 hafta sonra başlanabilir.

Son şekil: Altıncı ay -1 yıl arasında

Göğüs Dikleştirme Ameliyatı Merak Edilen Sorular

hamilelik sonrası göğüs dikleştirme

Göğüslerim hem sarkık hem de küçük ne yapılabilir?

Doğum ve kilo alıp verme sonrasında göğüslerde sarkma ve hacim kaybı gözlenebilir. Bu durumda aynı seansta hem meme protezi ile göğüs büyütülür hem de sarkıklık düzeltilir.

Göğüslerimin üst bölümü bu operasyonla dolgun görünebilir mi?

Göğüs dikleştirme operasyonunda eğer yeterli göğüs dokusu mevcutsa göğüs üst kaburgalara doğru askılanarak dekolte bölgesi dolgunluğu sağlanabilir. Yeterli meme dokusu olmayan hastalarda yüksek profilli göğüs protezleri ile bu dolgunluğu oluşturmak mümkündür.

Göğüs askılama yapılabilir mi?

Sarkıklık ve deri fazlalığı çok fazla olmayan hastalarda sedece askılama da uygulanabilir.

Operasyondan önce neler yapılır?

Ameliyat öncesinde size bir takım kan testleri yapılır ve anestezi doktoru tarafından muayene edilirsiniz. Doktorunuz lüzum gördüğü durumlarda mamografi isteyebilir. Operasyon öncesi sigarayı bırakmanız yara iyileşmesi ve genel sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Aspirin, antiinflamatuar ilaçlar, bitkisel hapları almamalısınız. Ameliyat genel anestezi altında olaağından ameliyattan önce 6 saat aç olmanız gereklidir.

Ameliyat sonrası karşılaşılabilecek istenmeyen durumlar nelerdir?

Kanama, enfekisyon, yara iyileşmesinde gecikme, geçici meme ucunda his azalması ve ya da kaybı, meme şekil ve konturünde düzensizlik, dikiş alerjisi, hipertrofik skar durumlarla karşılaşılabilinir.

İz kalır mı?

Operasyon genellikle göğüs etrafından yapılır. Zaman zaman da göğüs ucundan aşağı doğru inen bir çizgiden operasyon yapılır. Bu izler saklı izlerdir ve 6 ay ila 1 yıl içerisinden belirsiz hale gelecektir.

Ameliyattan sonraki iyileşme periyotları nasıldır?

Aynı gün hastaneden çıkabilirsiniz ya da 1 gece hastanede kalmanız gerekebilir. Ameliyattan çıktıktan sonra koltuk altınızda drenler olacaktır. Bu drenler çoğunlukla taburcu olurken çekilir. 3. günden sonra masa başı işlerine dönebilirsiniz. 10 gün kadar pansuman gereklidir. Ameliyattan 1 hafta sonra banyo yapabilirsiniz. 2 hafta sonra iz kremleri kullanmaya başlanır. 4 hafta sonra normal hayata dönebilirsiniz.

Dikleştirme operasyonu sonrasında göğüslerin şekil alması ve tam iyileşmesi ne kadar sürer?

Göğüsler ilk 3 hafta şiştir. 4. haftadan sonra şişlikler inerek şekillenmeye başlar. Tam iyileşme 6 ay ila 1 yıl kadar sürebilir.

Ameliyattan sonra hamile kalırsam emzirebilirmiyim?

Göğüs fonksiyonlarını engelleyen bir operasyon değildir. Rahatlıkla gebe kalır ve emzirebilirsiniz.

Bu bilgiler tıp literatüründen alınmış ve tamamiyle bilgilendirme amaçlı verilmiş olup bir estetik cerrah ile karşılıklı konuşarak tüm ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bu blgiler Meme büyütme estetiği hakkında ameliyatla ilgili bilgi sahibi olmanız içindir. Meme estetiği facebook sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.

burun estetiği randevuOp.Dr.Alper Bayraktar'dan ücretsiz muayene randevusu almak için bizi, 0224 233 57 (58) 00 nolu telefondan arayabilir veya yan resimdeki e-randevu hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  İLETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Duyurular

Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınız


Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınız


Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınız


Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınız


Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınız


Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınız


Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınız


Op.Dr. Alper BAYRAKTAR'a Sorun

Estetik Operasyonlar hakkında merak ettiğiniz tüm konularda sizde bana mesajınızı yazın, hızlı bir şekilde yanıtlayalım...

Doktorunuza Sorun!


Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin" 34. ve 24. maddeleri gereğince reklam, ilan ve web sayfası içeriklerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir.


Buna istinaden hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının, web sayfasında yayınlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları"‘nı bu sayfada bulamayacaksınızHakkımızda

Bizi takip etmeye devam edin. Yeniliklerimizden ilk önce siz haberdar olun.

SOSYAL MEDYA:

    

Bursa Estetik

Lütfen daha iyi bir hizmet için bilgi almak istediğiniz konularda bizimle irtibata geçin:
  info (@) bursaburun.com
  +90 224 233 57 00
  +90 224 233 58 00
 © Design BursaWebTasarım
Yandex.Metrica